Anunt achizitie servicii juridice

FUNDAŢIA SOROS - Bucureşti anunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie servicii juridice în cadrul Proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”, POSDRU/84/6.1/S/55122.
 
Prin organizarea prezentei proceduri de achizitie publica se urmareste subcontractarea de servicii juridice pentru asigurarea suportului integral necesar infiintarii si inregistrarii de entitati specifice economiei sociale (intreprinderi sociale) cu respectarea cadrului legislativ in vigoare, in cele 24 de localitati rurale selectate in cadrul implementarii proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”.
 
 
Informații complete despre aceasta achiziție sunt disponibile în anunțul alăturat. Ofertele se pot depune pana la data de 09.05.2012, ora 12:00, la sediul Fundatiei Soros Romania, str. Caderea Bastiliei nr. 33, cod postal 010613,
 
Documentaţia pentru ofertanti poate fi obtinuta in mod gratuit de la sediul Achizitorului, din Bucuresti, Sector 1, str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal 010613, sau prin posta, curier rapid ori fax sau e-mail, in urma unei solicitari scrise adresate direct Achizitorului (e-mail:gstan@soros.ro).
 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin telefon la nr. +4021.212.11.01, +4021.212.11.02, prin fax la numărul: 021 212 10 32 sau la adresa de email: gstan@soros.ro, persoana de contact : Gabriela Stan.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro