ANUNT DE ATRIBUIRE - Materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar pentru birou, produse birotica si papetarie

1. Achizitor: FUNDAŢIA SOROS
 
2. Proiect: RURES. Spaţiul Rural şi Economia Socială în România.
 
3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.
 
4. Obiectul contractului: Achiziţie materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar pentru birou, produse birotica si de papetarie
 
5. Tip contract: furnizare produse
 
6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Achiziţie directă
 
7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut
 
8. Valoarea estimată a contractului: 12.557,24 lei, fără TVA.
 
9. Invitaţia de participare: 18336/05.05.2011
 
10.Număr de oferte depuse: 5
 
11.Câştigător: S.C. GRIMAGH IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul București, sector 1, STR. Ocolului, nr. 7, sector 2,  număr de înmatriculare J40/4473/1991, cod unic de înregistrare RO 2353505.
 
12.Contractul incheiat: Contract de furnizare produse nr. 6/26.05.2011.
 
13.Valoarea contractului incheiat: 9.144,95 lei, fără TVA.
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro