Invitatie de Participare - Achizitie de Servicii Hoteliere si servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

INVITATIE DE PARTICIPARE Nr.18541/25.07.2011

la procedura de atribuire prin „cerere de oferte” pentru achiziţia publica de „Servicii hoteliere (incluzand servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si servire a mancarii) si servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel”- Cod CPV 55100000-1: Servicii hoteliere; CPV 55110000-4: Servicii de cazare la hotel; CPV 55120000-7: Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel: CPV 55300000-3: Servicii de restaurant si de servire a mancarii.

 

 1.   Denumirea autoritaţii contractante:

FUNDAŢIA SOROS

2.   Cod de identificare fiscala: 9730297

3.   Adresa: Str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal: 010613, sector 1, Bucureşti, România

4.   Telefon: +40 21 212 1101

5.   Fax: + 40 21 212 10 32

6.   Denumire invitatie: Achizitie servicii hoteliere (incluzand servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si servire a mancarii) si servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

7.   Modalitatea de desfasurare: procedura offline

8.   Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

9.   Cod CPV:

Cod CPV 55100000-1: Servicii hoteliere;

CPV 55110000-4: Servicii de cazare la hotel;

CPV 55120000-7: Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel;

CPV 55300000-3: Servicii de restaurant si de servire a mancarii.

10.  Tip contract: servicii

11.  Obiectul contractului: Achizitie de Servicii  hoteliere (incluzand servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si servire a mancarii) si servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel.

12.  Stare procedura: in desfasurare

13.  Data publicarii: 25.07.2011 ora 16.00

14.  Data limita de depunere a ofertelor: 11.08.2011, ora 12:00

15.  Adresa la care se transmit ofertele: Fundaţia SOROS, Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal: 010613, sector 1, România

16.  Data si ora deschiderii ofertelor: 11.08.201, ora 15:00

17.  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Sediul Fundaţiei SOROS, din Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal: 010613, Sector 1, România

18.  Limba de redactare a ofertei: Romana

19.  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

20.  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

21.  Tip de finantare: Fonduri europene          Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

22.  Tip Autoritate:Sectorial: NU

23.  Valoare estimata: 473.640,00 LEI

24.  Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI

25.  Criterii de calificare: Conform Fisei de date a achizitiei (documentatia de atribuire)

26.  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de pe site-ul www.e-licitatie.ro si www.soros.ro.

27.  Sursa de finantare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

 

Fundația SOROS

Director Executiv                                                                               

Gabriel George Petrescu                   

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro