Invitatie de Participare - Materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar pentru birou, produse birotica si papetarie

FUNDATIA SOROS, cu urmatoarele date de contact:
Adresa/Sediul: Str. Caderea Bastiliei nr. 33, cod postal: 010613, sector 1, Bucuresti, Romania
Cod de identificare fiscala: 9730297
Telefon: +40 21 212 1101
Fax: + 40 21 212 10 32
Email: gstan@soros.ro

Site web: www.soros.ro
Persoana de contact: Gabriela Stan
 
Fundatia Soros Romania va invita sa participati la procedura de achizitie directa organizata in conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si cu normele interne, in vederea achizitionarii/cumpararii de Materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar pentru birou, produse birotica si papetarie, in cadrul Proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”, finantat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Linie de buget: Fondul Social European, Axa Prioritara 6: “Promovarea incluziunii sociale”, Ref: contractul de finantare POSDRU 84/6.1/S/55122.
 
Detalii suplimentare și documentația aferentă se afla alăturate acestui anunț.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro