Un proiect de economie socială creează 55 de locuri de muncă la sate

Detalii
Imagini: 

În 2010, nivelul sărăciei în mediul rural era de 3 ori mai ridicat decât în mediul urban, iar populația, în lipsa unor oportunități alternative de ocupare, era dependentă de agricultura de subzistență .

În 2013, prin proiectul RURES. Spațiul Rural și Economia Socială în România, au fost înființate 25 de întreprinderi sociale în 25 de sate din 8 județe ale țării, creându-se 55 de locuri de muncă pentru persoane dezavantajate, fără experiență antreprenorială anterioară proiectului: persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane de etnie romă, persoane care locuiesc în comunități izolate, persoane vârstnice.
   
La evenimentul național Economia socială în satele românești, organizat de Fundația Soros joi, 6 iunie, o nouă generație de antreprenori sociali din Alba, Brașov, Suceava, Botoșani, Buzău, Călărași, Prahova și Brăila a prezentat produse ale economiei sociale pe care le realizează la sate: coșuri de nuiele, ștergare, icoane pe sticlă, traiste, confecții textile, cazane, ibrice, produse de patiserie.

Totodată, oamenii au povestit cum din comercializarea produselor făcute după rețete ori cu intrumente tradiționale, întorc o parte din venit comunității, prin donații pentru copii, bătrâni, prin amenajarea spațiilor verzi, ori organizarea de festivaluri locale.

“În fiecare comunitate sunt oameni care văd probleme în jurul lor și vor să facă ceva pentru a le rezolva. Pe acești oameni i-am strâns la un loc, i-am pregătit și i-am ajutat să pornească întreprinderi sociale în satele lor. [...]

La finalul proiectului, în 25 de sate există întreprinderi sociale care acționează pe mai multe direcții: atrag parteneriate, lansează proiecte necesare în comunitate, dezvoltă oamenii din sat și, ceea ce e cel mai important, se autofinanțează și oferă locuri de muncă. Am creat o bază în jurul căreia se poate construi.”, afirmă Iulian Ifrim, Coordonator de Economie Socială la Fundația Soros. 

Cele 3000 de lei obținute din livrarea unei comenzi de coșuri împletite, i-a făcut pe meșterii romi din Dumbrăvița, județul Brașov să creadă în capacitatea unei întreprinderi sociale de a genera venituri.
“Oamenii din comunitate sunt încrezători și ne tot întreabă când vine următoarea comandă”, spune Istvan Szabo, expert dezvoltare structuri ale economiei sociale, la Fundația Soros.

Proiectul RURES. Spațiul Rural și Economia Socială în România, implementat în perioada iulie 2010- iunie 2013, de către Fundația Soros, în parteneriat cu Fundația Pestalozzi și Fundația Civitas este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Contract nr. POSDRU/84/6.1/S/55122. Valoarea totală a proiectului este de 9.874.142,00 lei.

Informații suplimentare despre comunitățile beneficiare, despre metodologia de lucru și despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului RURES. Spațiul Rural și Economia Socială în România, găsiți pe paginile www.rures.ro, www.soros.ro/rures, www.facebook.com/RURES

Detalii despre campania de diseminare a rezultatelor proectului RURES, puteți obține de la Claudia Iordache, Specialist Comunicare, pe adresa claudiaiordache@soros.ro, sau la numărul de telefon +40 762 62 42 07.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro